Nệm Phạm Thanh
Nệm Phạm Thanh

Đ/c: 41 Bác Ái, Phường Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Hotline: 0908 816 577

Email: phamthanh1211@yahoo.com

2017 © PHAM THANH. Design by Nina.vn

Liên hệ

Công Ty TNHH MTV Phạm Thanh

Đ/c: 41 Bác Ái, Phường Tân Thành, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Liên Hệ: 0272 385 0026

Hotline: 0908 816 577

Số TK ngân hàng  ACB : 131968549 Chi nhánh Tân Bình 

Chủ TK: Phạm Thanh Hiến

Email: phamthanh1211@yahoo.com

 

*

*

*

*

*

*